PROCJENA KVALITETE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA- HR Analytics upitnik

Što je HR Analytics upitnik?

Ovo je upitnik za brzu procjenu kvalitete procesa upravljanja ljudskim resursima (HR). Sadrži općenita pitanja o procesima i praksama unutar Vaše organizacije. Rezultati Vam daju početnu sliku o tome kakav je pristup HR praksama u vašoj organizaciji dok potpune inofrmacije možete dobiti kroz stručnu i cjelovitu analizu.
Vaši odgovori su povjerljivi i koristit će se isključivo za izradu izvještaja o Vašoj organizaciji. Individualni podaci o organizaciji neće biti objavljeni u bilo kojem obliku niti prosljeđivani trećoj strani.

Organizacije koje prepoznaju važnost ljudskih resursa shvaćaju da ulaganje u ljude, privlačenje i motiviranje najboljih čini ključnu razliku koja dijeli uspješne od neuspješnih organizacija.

Čak 83% zaposlenika bi promjenilo radno mjesto zbog bolje organizacijske klime. Na koji način vi doprinosite razvoju atraktivne organizacijske klime za zaposlenike saznajte u upitniku koji ćete ispuniti.

 

Koja područja HR Analytics upitnik ispituje?

Naš HR Analytics Uptnik Vam, nakon ispunjavanja, pruža informacije o tome koje je trenutno stanje u upravljanju ljudskim resursima u Vašoj kompaniji kroz 10 ključnih točaka:

1.Strateško upravljanje ljudskim resursima

2.Planiranje potreba i strukture zaposlenih

3.Analiziranje i oblikovanje poslova i radnih mjesta

4.Selekcijski proces

5.Praćenje i ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika

6.Motiviranje i nagrađivanje

7.Obrazovanje i razvoj zaposlenih

8.Stvaranje odgovarajuće organizacijske klime i kulture

9.Brendiranje posloldavca

10.Različite usluge zaposlenicima

[WD_Button id=534]